Tag: Vạch nhựa lưng máy liệu có biến mất trên iPhone 7 ?

Vạch nhựa lưng máy liệu có biến mất trên iPhone 7 ?

Hãng Apple đang nghiên cứu một vật liệu để sử dụng trên vỏ máy iPhone. Thay thế có phần vạch nhựa lưng máy để đồng nhất hơn với vỏ kim