Tag: lãnh cảm ở nữ

Lãnh cảm – cơn bệnh mắc phải sau khi sinh

Lãnh cảm là một trong những căn bệnh chuyện phòng the rất nguy hiểm đối với hạnh phúc và tình yêu đôi lứa. Căn bệnh lãnh cảm không phải là