Tag: dung lượng pin

Tiện ích nào đến từ iPhone 6 Plus mê hoặc người tiêu dùng ?

iPhone 6 Plus là iPhone lớn nhất trong sản xuất hiện nay. Kích thước ấn tượng cao  5,44  và rộng 2,64″, quá to trong tay với đa số người dùng