13 Điều Thất Vọng Về Việc Đánh Giá Nhân Viên Cuối Năm

Nhiều người trong chúng ta đều đã trải qua cảm giác này. Trong buổi đánh giá, bạn ngồi cùng với sếp và không biết nên nghĩ gì nữa, giống như bạn đang đi phỏng vấn xin việc lần thứ hai. Đây là lỗi nhiều người mắc phải và có thể ảnh hưởng đến nhân viên rất nhiều trong nghề nghiệp của họ sau này.

Đánh giá nhân viên hàng năm là một công việc mà hầu hết sếp và nhân viên đều không muốn đối mặt. CareerBuilder trích dẫn những điều gây thất vọng về quá trình đánh giá nhân viên hàng năm này trong infographic dưới đây.

1448939910_bia

Việc đánh giá nhân viên hàng năm có thể được tiến hành tốt hơn.

Bí quyết cải thiện chính là công ty phải thường xuyên đưa ra nhận xét cho nhân viên, vì họ cần những nhận xét đánh giá tức thời. Do đó nếu công ty không định hướng về việc đưa ra nhận xét cho nhân viên một cách tốt nhất, nhân viên sẽ thất vọng và không cảm thấy gắn bó với công ty nữa.