Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Apple đối đầu với FBI trong phiên tòa ở California khi yêu cầu bẻ khóa bảo mật iPhone nhằm tiếp cận dữ liệu trên một chiếc iPhone của vụ án. Như vậy, Apple đã tạo ra một tiền lệ mong manh khi kiên quyết bảo vệ việc bảo mật cho iPhone của khách hàng.

Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Phần mềm bẻ khóa mã hóa do FBI yêu cầu gọi là “GovtOS” khi mà Apple đã thiết kế iPhone theo cách mà chính nhà sản xuất cũng không thể xâm nhập được.

Tuy nhiên, đã xuất hiện một lỗ hổng trong hệ thống, đó là iCloud, hay nói chính xác hơn là hệ thống iCloud Backup – công cụ tiện lợi cho phép iPhone và iPad tự động lưu trữ dữ liệu lên hệ thống mỗi ngày, mà trong đó Apple nắm giữ gần như mọi chìa khóa để tiếp cận các nội dung trong iCloud. Đã từng có nhiều trường hợp Apple truy cập các thông tin trên iCloud đến các cơ quan chức năng khi được yêu cầu từ tòa án một cách hợp pháp.

Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Theo Apple, nhiều dữ liệu không được tải lên iCloud vì có nhiều cách thức khác cho người dùng phục hồi. Chúng bao gồm email, những nội dung được lưu tạm thời. Trong vài trường hợp khác, các thông tin trên iCloud quá nhạy cảm, như thông tin của bản thân chiếc điện thoại, Apple sẽ vẫn backup nhưng không thể mở khóa chúng. Các thông tin này bao gồm mật khẩu Wi-Fi, Apple Keychains và mật khẩu cho các dịch vụ bên thứ ba.

Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Vấn đề bẻ khóa bảo mật iPhone của Apple

Apple cực kì quan tâm đến khách hàng và iPhone cũng thực sự là một sản phẩm bảo mật cực kì tin tưởng, đáng giá để sở hữu, xét qua hiện tại thì các cửa hàng đang bán iphone 6 plus cũ trả góp với nhiều khuyến mãi cực tốt, các bạn hay tham khảo và sở hữu ngay cho mình chú dế này nhé.